ஆகஸ்ட் 05, 2008

6.Gaayathri japam (17-8-2008)
For Yajur, Rig and Sama Vedis


1.Aachamanam
2,Shuklaam baradharam
3.Om bhoo
4.Mamo partha samastha duritha kshya dwara sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam paapam , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye, SArvadhari nama Samvathsare , Dakshinayane, Greeshma Rithou, Karkidaga mase Krishna pakshe aadhya prathamaayam* shubha thidou BHanu vaasara yukthayaam sravishta ** nakshatra yukthaayam shubha yoga shubha karana evam guna viseshana visisishtaayam asyaam prathamaayam shubha thidou mithyaa theetha prayaschittartham ashtothara sahasra samkya gayatri maha manthra japam karishye.
Start from Pravasya Rishi brahma…. followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.
Complete with Abhivaadaye and then complete with
Kayena vacha…….
* Prathma is upto 2.45 AM IST of 18/9/2008 and afterwards Dwitheeya
**Sravishta is up to 2.29 PM , afterwards Sathabisham
Please compare the time when you are doing japam to IST and do cxorrections accordingly.
Appendix Brahma Yagnam.

Perform Achamanam
Face eastern direction and do “Shuklam baradaram….” Followed by pranayamam “om Bhoo…”
Mamopartha samastha duritha kshya dwara sri Parameshwara preethyartham Brahma Yagnam karishye. Brahma yagnena Yakshye.
Chant and clean the hands with water
Vidhyudasi paapmanam vidhya me paapmanam amruthath Sathya mupaime
And then chant
Om Bhooo tatsa vithurvarenyam
Om Bhuva Bhargo devasya Dheemahi
Ogum suva Dhiyo yona prachodayath
Om Bhooo Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya dheemahi
Om Bhuva Dhiyo yona prachodayath

2 கருத்துகள்:

Krish சொன்னது…

Excellent posts Karthik. These would help thousands out there who are fishing for these invaluable slogas to their recitals. Keep the good work going...

LK சொன்னது…

Thanks Krish