ஜூன் 15, 2008

அழுது கொண்டே பிறந்தேன்
ஏன் இந்த பிறப்பு??

நீ வந்த பின்புதான் உணர்ந்தேன்
உன் அன்பிற்காக பல பிறப்பு
எடுக்கலாம் என....

1 கருத்து:

Mitr - Friend சொன்னது…

WOW... Thala, Read it to your wife, she'll be in clound nine... Excellent..